เนื้อหาที่ไม่ควรโพศต์ลงใน YOUTUBE กฏเกณฑ์ทำยูทูป

เนื้อหาที่ไม่ควรนำไปโพสต์เนื้อหาใน Youtube เพื่อรักษาขอบเขตความปลอดภัยของเด็ก และ ให้เหมาะกับครอบครัว และเยาวชน
ปัจจุบันโทรศัพท์ มือถือ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวัน กระทั่งเข้าห้องน้ำก็ต้องพกโทรศัพท์เข้าไปด้วย และสมัยนี้นักเรียน เด็กเล็กจนถึงเด็กโต ก็มีพกกันเกือบทุกคน และคุณพ่อคุณแม่อาจมีแพคเกจอินเตอร์เน็ตลูกได้เล่นในเวลาว่าง การเรียนทุกวันนี้ การทำงานส่งครู ก็ยังต้องพึ่งโทรศัพท์ ในการส่งงานผ่านแอฟพริเคชั่น ไลน์ หรืออีเมลล์ ฉะนั้น การควบคุมไม่ให้ลูกๆ เด็กๆ เข้าไปหาข้อมูลต่าง เป็นไปยากมาก และเด็กทุกวันนี้ ชอบมากคือ วิดีโอ แหล่งที่มาก็ดูวิดีโอ คือ ยูทูป ในยูทูปมีหลากหลาย เรื่องราวที่ เหล่าบรรดา ยูทูปเบอร์ได้ลง ทั้งแบบมีรายได้ และไม่มีรายได้ ฉะนั้น เนื้อหาในยูทูปจึงต้องออกกฏเกณทฑ์ ให้ทางยูทูปเบอร์ทั้งหลาย ได้พิจารณาวีดิโอเนื้อหาก่อนนำไปลง เพื่อเป็นให้เป็นประโยชน์แก่คนที่ดู เราไปดูกฏเกณฑ์ที่ต้องห้ามกันเลย

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของเพศกับผู้เยาว์
อธิบายคือ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างชัดเจนโจ่งแจ้งซึ่งมีผู้เยาว์และเนื้อหาที่แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ โดยทางยูทูปจะรายงานว่า เนื้อหาที่มีภาพล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งกฏเกณฑ์ถูกบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก
เนื้อหาที่มีพฤติกรรมมุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
อธิบายคือ เป็นเนื้อหาที่เป็นแสดงส่วนร่วมของผู้เยาว์ในกิจกรรมที่เป็นอันตราย หรือส่งเสริมให้ผู้เยาว์มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตราย ต้องให้ผู้เยาว์อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายอาจสู่การบาดเจ็บ รวมไปถึงการแสดงโลดโผน การกลั่นแกล้งเล่นเกิน การท้า
เนื้อหาที่สร้างความบอบช้ำทางจิตใจให้กับผู้เยาว์
อธิบายคือ เนื้อหาในวีดิโอที่ดูแล้วมีผลกระทบต่อจิตใจเกิดความบอบช้ำในจิตใจ เช่น การจำลองความรุนแรงในครอบครัว การรุ่นแรงกับผู้เยาว์ การข่มขู่
เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาสำหรับครอบครัว
อธิบายคือ เป็นเนื้อหาที่ผิดประเด็นไปจากหัวข้อที่กำหนดไปยังผู้เยาว์และครอบครัว แต่เบี่ยงเบนไปเป็นเนื้อหาเกี่ยวทางเพศ ความรุนแรง การอนาจาร หรือเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ ที่ไม่เหมาะสงกับผู้รับชมที่อายุน้อย รวมไปถึงการ์ตูนที่มีความรุนแรง และเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ที่ไม่เหมาะสงกับอายุของผู้ที่รัม เช่น ความตาย ความรุนแรง ยาเสพย์ติด แท็กที่ใส่ กับหัวข้อเรื่อง ควรไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสม และตรงกับการค้นหา และจำกัดอายุในเนื้อหาในอัปโหลดนั้น ให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่รับชมที่เป็นผู้ใหญ่

การคุกคามเกี่ยวผู้เยาว์ กลั่นแกล้งในโลกออนไลน์
เช่น เนื้อหาที่จงใจคุกคามหรือสร้างความอับอายต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยการนำข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผย เช่น เลขที่บัญชี อีเมลล์ การบันทึกภาพและเสียง ของผู้อื่น โดยไม่ได้อนุญาติยินยอมให้ถ่ายทำ การล่วงละเมิดทางเพศ
อธิบาย เนื้อหาที่จำกัดอายุ
เพื่อให้เหมาะกับการที่ผู้เยาว์ที่เข้าไปรับชม ทางยูทูปจึงเพิ่มการจำกัดอายุในเนื้อหาให้สอดคล้องกับในกรณีนี้
พฤติกรรมที่เป็นอัตรายที่ผู้เยาว์ลอกเลียนแบบ กิจกรรมที่มีเนื้อหาที่มีผู้ใหญ่เป็นส่วนร่วม ที่ทำให้เป็นอันตราย ซึ่งผู้เยาว์อาจลอกเลียนแบบได้ง่าย เนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ แต่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดสับสนว่าเป็นเนื้อหาสำหรับครอบครัว เช่นความรุนแรง ความตาย และอื่นๆ
ภาษาที่หยาบคาย เนื้อหาที่ใช้ภาษาที่แสดงออกถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือใช้คำหยาบคายมากเกินไป

เมื่อเนื้อหาได้ละเมิด นโยบายหลักเกณฑ์ จะมีผลคือ
ทางยูทูปจะนำเนื้อหาดังกล่างออก และส่งอีเมลล์แจ้งไปยังเจ้าของช่องให้ทราบ ถ้าเป็นครั้งแรกที่เนื้อหาละเมิดกฎเกณฑ์ของชุมชน จะได้คำเตือน และเมื่อละเมิดกฎ 3 ครั้ง ช่องจะถูกยุติ

ฉะนั้นเจ้าของช่องควรอ่านกฎเกณฑ์ให้ดีก่อนที่จะนำวีดีโอเผยแพร่ เพื่อให้เป็นประโยชน์ และทำถูกตามนโยบาย

อ้างอิงเนื้อหา https://support.google.com/

วิดีโอ ช่อง YouTube Creators